9 / 10
Nie gardź sobą, że przegrałeś bitwę. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie bitwy się przegrywa. Henryk Elzenberg
+