10 / 10
Papież Grzegorz Wielki
Dowodem miłości są czyny. Tam, gdzie jest miłość, czyni się wielkie rzeczy. Kiedy brak czynów, tam miłość przestaje istnieć.
+