5 / 10
Papież Benedykt XVI
Musimy ufać w potężną moc Bożego miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale Jego łaska nas zmienia i odnawia.
+

© Donatella Giagnori / EIDON /REPORTER/REPORTER