6 / 10
Papież Jan Paweł II
Czy jesteś w stanie zaryzykować swoim życiem dla kogoś? Zaryzykuj życiem dla Jezusa.
+

©CATHOLICPRESSPHOTO