7 / 10
Papież Jan XXIII
Modlitwa to skierowanie umysłu w górę, do Boga. Pamiętajmy o tym zawsze. Słowa, które wypowiadamy nie mają aż takiego znaczenia.
+

© Jim Forest CC