9 / 10
Papież Benedykt XVI
Wielki Post przynagla nas do otwarcia naszego życia na słowo Boże, aby dane nam było poznać najbardziej fundamentalną prawdę: kim jesteśmy, skąd przychodzimy, jaki jest nasz cel oraz jaką drogę mamy obrać w życiu.
+

© Donatella Giagnori / EIDON /REPORTER/REPORTER