6 / 10
My decydujemy tylko o tym, jak wykorzystać czas, który nam dano. („Władca Pierścieni”)
+

© Jon Tyson/Unsplash | CC0