7 / 10
„Bóg nie umarł”. Tłem akcji tej produkcji są czasy współczesne, a dokładniej sytuacja na pewnym amerykańskim uniwersytecie na zajęciach z filozofii. Wykładowca tego przedmiotu, zagorzały ateista, nakłania młodych ludzi do złożenia podpisów, będących wyrazem akceptacji dla słynnej teorii Friedricha Nietzschego „Bóg umarł”. Przyszła deklaracja może okazać się jednak sprawdzianem na odwagę dla tych, którzy myślą inaczej. Czy wielu się odważy? Wyzwanie podejmie tylko jeden – Josh, który w ciągu kilku miesięcy będzie starał się przekonać studencką społeczność, że Nietzsche i wykładowca filozofii byli w błędzie. Rozpoczyna się wyścig z czasem i pasjonująca wędrówka przez meandry wiary, którą wielu odkryje na nowo.
+

© Kadr z filmu "Bóg nie umarł"