1 / 10
Józef
Mąż Maryi, przybrany ojciec Jezusa. W Ewangeliach nie pada ani jedno jego słowo, natomiast pojawia się określenie, że był on człowiekiem prawym. Kiedy się zorientował, że Maryja nosi nie jego dziecko, postanowił ją oddalić – zamiast oskarżyć o cudzołóstwo. Zrezygnował z tego zamiaru po wyjaśnieniach anioła. Opiekował się rodziną z wielkim oddaniem i zaradnością. Prawdopodobnie zmarł przed rozpoczęciem przez Jezusa Jego publicznej działalności, bo nie był obecny na weselu w Kanie Galilejskiej. Imię Józef pochodzi ze złożenia dwóch hebrajskich wyrazów: rzeczownika „Jo” (skrót od „Jahwe”, czyli „Bóg”) oraz czasownika „jasaf”, czyli „dodać, pomnożyć”, co w sumie oznacza „niech Bóg pomnoży dobra”.
+

© By Sokolova Maryna|Shutterstock