1/10

Józef

Mąż Maryi, przybrany ojciec Jezusa. W Ewangeliach nie pada ani jedno jego słowo, natomiast pojawia się określenie, że był on człowiekiem prawym. Kiedy się zorientował, że Maryja nosi nie jego dziecko, postanowił ją oddalić – zamiast oskarżyć o cudzołóstwo. Zrezygnował z tego zamiaru po wyjaśnieniach anioła. Opiekował się rodziną z wielkim oddaniem i zaradnością. Prawdopodobnie zmarł przed rozpoczęciem przez Jezusa Jego publicznej działalności, bo nie był obecny na weselu w Kanie Galilejskiej. Imię Józef pochodzi ze złożenia dwóch hebrajskich wyrazów: rzeczownika „Jo” (skrót od „Jahwe”, czyli „Bóg”) oraz czasownika „jasaf”, czyli „dodać, pomnożyć”, co w sumie oznacza „niech Bóg pomnoży dobra”.
2/10

Gabriel

Tak miał na imię anioł, który zwiastował Maryi, że zostanie matką Mesjasza, a Zachariaszowi – że zostanie ojcem proroka. Jest jednym z trzech znanych nam z imienia archaniołów. Po raz pierwszy pojawia się w Piśmie Świętym w Księdze Daniela. Imię Gabriel pochodzi od dwóch hebrajskich słów: „geber” – „mąż silny” oraz „el” – „Bóg”, co w sumie tłumaczy się jako „mąż Boży” albo „Bóg jest moim męstwem”.
3/10

Kacper

Według tradycji takie imię nosił jeden z mędrców, którzy przybyli do nowo narodzonego Jezusa, żeby oddać hołd Królowi Wszechświata. Ewangelie nie wymieniają ich imion. Nie wiadomo nawet, czy faktycznie było ich trzech. Tradycja wywodząca się z IV wieku podaje, że mieli się nazywać: Kacper (Kasper), Melchior i Baltazar. Dwa ostatnie imiona są w Polsce bardzo rzadkie. Imię Kacper pochodzi prawdopodobnie z języka perskiego - od słowa „gizbar”, które oznacza „skarbnika”, albo ze skrócenia imienia „Gathaspar”, czyli „Wspaniały”.
4/10

Mikołaj

Ukochany święty dzieci – a przynajmniej najczęściej przez nie wspominany. O życiu prawdziwego św. Mikołaja wiemy tylko tyle, że był biskupem Miry w południowo-zachodniej Azji Mniejszej i żył prawdopodobnie w pierwszej połowie IV wieku. Musiał wieść bardzo świątobliwe życie, bo jest jednym z pierwszych świętych (po św. Marcinie z Tours), którzy nie umarli jako męczennicy. Z czasem powstała legenda – nie wiadomo, na ile prawdziwa – że za życia uratował od prostytucji trzy ubogie panny, dając im pieniądze na posag. Stąd wziął się zwyczaj obdarowywania się prezentami na Boże Narodzenie albo we wspomnienie św. Mikołaja, 6 grudnia. Greckie imię „Nikólaos” pochodzi od wyrazów: „nikē” („zwycięstwo”) i „laos” (lud).
5/10

Adam

Pierwszy człowiek, stworzony przez Boga w szóstym dniu i uczyniony przez Niego panem ziemi. Razem ze swoją żoną Ewą zgrzeszył i został wygnany z raju. Ich winę i grzechy całej ludzkości zgładził Jezus, umierając na krzyżu. Jak wierzy Kościół, pierwsi rodzice są w niebie. Mają swoje wspomnienie w wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia. Imię Adam pochodzi z sumeryjskiego „ada-mu”, czyli „mój ojciec” albo hebrajskiego „adhamah” – „ziemia”.
6/10

Jan

W Polsce zaginął zwyczaj nazywania chłopców imieniem Jan Chrzciciela, który wciąż jest żywy np. we Francji (Jean-Baptiste) czy w Niemczech (Johann Baptist). To imię nosili m.in. oświeceniowy naukowiec i pedagog Jan Chrzciciel Śniadecki i Giovanni Battista Montini – papież Paweł VI. Ugandyjski ksiądz, które prowadzi popularne spotkania charyzmatyczne w Polsce, nazywa się John Baptist Bashobora. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa, który dostał za zadanie przygotować Izrael na Jego przyjście. Udzielał chrztu ludziom, którzy pragnęli pojednania z Bogiem i odpuszczenia grzechów. Zginął na rozkaz króla Heroda, któremu wytknął cudzołóstwo. Jeśli chcecie oddać syna pod opiekę tej niezwykłej postaci, możecie dać mu na imię Jan. To imię znaczy „Bóg jest łaskawy”.
7/10

Zachariasz

Ojciec św. Jana Chrzciciela, mąż św. Elżbiety. Kiedy pełnił służbę w świątyni, pojawił mu się archanioł Gabriel i zapowiedział mu narodzenie się syna. Ponieważ małżonkowie byli w podeszłym wieku, Zachariasz zwątpił w tę przepowiednię. Za karę aż do czasu narodzin Jana pozostał niemy. O jego dalszych losach nic nie wiemy. Hebrajskie „Zekkarjah” znaczy „Jahwe pamięta”. Przypuszczalnie zdrobnieniem od Zacheusza było imię innego postaci z Nowego Testamentu – Zacheusz (po hebrajsku „Zakkay”).
8/10

Joachim

To imię, do niedawna zapomniane, wraca ostatnio do łask. Jak głoszą apokryfy, św. Joachim był ojcem Najświętszej Maryi Panny i dziadkiem Jezusa (Ewangelie o nim nie wspominają, podobnie jak o jego żonie, św. Annie). W dawnej Polsce czczono św. Joachima jako „protektora Królestwa Polskiego”. Joachim to imię teoforyczne – powstało z dwóch hebrajskich wyrazów: „Jeho” („Jahwe”) i „jaquim” („podnieść”), co tłumaczy się jako „Bóg wzmocni”.
9/10

Szymon (Symeon)

Szymon i Symeon to dwie wersje tego samego hebrajskiego imienia Shime’ōn, które dosłownie znaczy „Bóg wysłuchał”. Pierwsza upowszechniła się w chrześcijaństwie zachodnim, a druga – we wschodnim. We współczesnych tłumaczeniach Pisma Świętego św. Piotr występuje jako Szymon, a starzec, który powitał małego Jezusa przyniesionego do świątyni jerozolimskiej, jako Symeon. Jak mówi Ewangelia według św. Łukasza, Bóg obiecał Symeonowi, że nie umrze, dopóki nie spotka Mesjasza. Gdy Maryja i Józef przyszli ofiarować Jezusa, Symeon wypowiedział znamienne słowa: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju (…). Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego, Izraela” (Łk 2, 29-32).
10/10

Franciszek

Dlaczego św. Franciszek z Asyżu, który żył w XII/XIII wieku, należy do bohaterów Bożego Narodzenia? Bo wiele dzisiejszych obrzędów związanych z tym świętem zapoczątkował Biedaczyna z Asyżu. W 1223 r. w Greccio wystawił w kościele pierwszą szopkę ze żłóbkiem, a założony przez niego zakon nie tylko uratował katolicką Europę, ale również szybko rozpowszechnił taki sposób obchodzenia Bożego Narodzenia. Św. Franciszek uważał, że to zdarzenie, kiedy Bóg przyjął ludzką postać i przyszedł na świat w biedzie i prostocie, szczególnie wiele mówi nam o Bożej miłości i o tym, jak powinniśmy żyć. Warte przypomnienia w dzisiejszych czasach, nieprawdaż? Franciszek dosłownie znaczy „Francuzik”. Święty z Asyżu miał na imię Jan, a Franceskiem nazywał go zdrobniale ojciec dlatego, że jego żona była Francuzką.