4 / 10
Mikołaj
Ukochany święty dzieci – a przynajmniej najczęściej przez nie wspominany. O życiu prawdziwego św. Mikołaja wiemy tylko tyle, że był biskupem Miry w południowo-zachodniej Azji Mniejszej i żył prawdopodobnie w pierwszej połowie IV wieku. Musiał wieść bardzo świątobliwe życie, bo jest jednym z pierwszych świętych (po św. Marcinie z Tours), którzy nie umarli jako męczennicy. Z czasem powstała legenda – nie wiadomo, na ile prawdziwa – że za życia uratował od prostytucji trzy ubogie panny, dając im pieniądze na posag. Stąd wziął się zwyczaj obdarowywania się prezentami na Boże Narodzenie albo we wspomnienie św. Mikołaja, 6 grudnia. Greckie imię „Nikólaos” pochodzi od wyrazów: „nikē” („zwycięstwo”) i „laos” (lud).
+

© Shutterstock