6 / 10
Jan
W Polsce zaginął zwyczaj nazywania chłopców imieniem Jan Chrzciciela, który wciąż jest żywy np. we Francji (Jean-Baptiste) czy w Niemczech (Johann Baptist). To imię nosili m.in. oświeceniowy naukowiec i pedagog Jan Chrzciciel Śniadecki i Giovanni Battista Montini – papież Paweł VI. Ugandyjski ksiądz, które prowadzi popularne spotkania charyzmatyczne w Polsce, nazywa się John Baptist Bashobora. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa, który dostał za zadanie przygotować Izrael na Jego przyjście. Udzielał chrztu ludziom, którzy pragnęli pojednania z Bogiem i odpuszczenia grzechów. Zginął na rozkaz króla Heroda, któremu wytknął cudzołóstwo. Jeśli chcecie oddać syna pod opiekę tej niezwykłej postaci, możecie dać mu na imię Jan. To imię znaczy „Bóg jest łaskawy”.
+

© PIXABAY