7 / 10
Zachariasz
Ojciec św. Jana Chrzciciela, mąż św. Elżbiety. Kiedy pełnił służbę w świątyni, pojawił mu się archanioł Gabriel i zapowiedział mu narodzenie się syna. Ponieważ małżonkowie byli w podeszłym wieku, Zachariasz zwątpił w tę przepowiednię. Za karę aż do czasu narodzin Jana pozostał niemy. O jego dalszych losach nic nie wiemy. Hebrajskie „Zekkarjah” znaczy „Jahwe pamięta”. Przypuszczalnie zdrobnieniem od Zacheusza było imię innego postaci z Nowego Testamentu – Zacheusz (po hebrajsku „Zakkay”).
+

© Shutterstock