8 / 10
Joachim
To imię, do niedawna zapomniane, wraca ostatnio do łask. Jak głoszą apokryfy, św. Joachim był ojcem Najświętszej Maryi Panny i dziadkiem Jezusa (Ewangelie o nim nie wspominają, podobnie jak o jego żonie, św. Annie). W dawnej Polsce czczono św. Joachima jako „protektora Królestwa Polskiego”. Joachim to imię teoforyczne – powstało z dwóch hebrajskich wyrazów: „Jeho” („Jahwe”) i „jaquim” („podnieść”), co tłumaczy się jako „Bóg wzmocni”.
+