9 / 10
Szymon (Symeon)
Szymon i Symeon to dwie wersje tego samego hebrajskiego imienia Shime’ōn, które dosłownie znaczy „Bóg wysłuchał”. Pierwsza upowszechniła się w chrześcijaństwie zachodnim, a druga – we wschodnim. We współczesnych tłumaczeniach Pisma Świętego św. Piotr występuje jako Szymon, a starzec, który powitał małego Jezusa przyniesionego do świątyni jerozolimskiej, jako Symeon. Jak mówi Ewangelia według św. Łukasza, Bóg obiecał Symeonowi, że nie umrze, dopóki nie spotka Mesjasza. Gdy Maryja i Józef przyszli ofiarować Jezusa, Symeon wypowiedział znamienne słowa: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju (…). Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego, Izraela” (Łk 2, 29-32).
+