3 / 10
Natalia
To żeńska forma imienia Natalis, nieznanego w Polsce. Pochodzi od łacińskiego wyrażenia „dies natalis” – „dzień narodzin”. Powstało ono w kulturze chrześcijańskiej jako aluzja do Bożego Narodzenia. W żywotach świętych mianem „dies natalis” określa się dzień narodzin dla nieba, czyli śmierci. Staropolska wersja imienia Natalia to Nawojka.
+

© Shutterstock