4 / 10
Elżbieta
Elżbieta, kuzynka Maryi i matka Jana Chrzciciela, odegrała ważną rolę w wydarzeniach, które wspominamy w Boże Narodzenie. Jej syn przygotował naród wybrany na przyjście Mesjasza. Narodzenie Jana było niezwykłym wydarzeniem, bo jego rodzice byli już w podeszłym wieku i nie byli uznani za bezpłodnych. Maryja w pierwszych tygodniach ciąży przyszła do Elżbiety, żeby jej pomóc. Elżbieta widocznie dobrze zrozumiała, czego jest świadkiem, bo przywitała ją słowami, które weszły do modlitwy „Zdrowaś Mario”: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.
+

© Shutterstock