8 / 10
Stella
Oryginalne i rzadkie, ale bardzo piękne imię. Po łacinie „stella” to „gwiazda”. Maryja jest określana jako Stella Maris, czyli Gwiazda Morza albo Gwiazda Zaranna. Żeńskie imię Stella odnosi się zarówno do przydomka Matki Bożej, jak i do gwiazdy, która zaprowadziła mędrców i pasterzy do Betlejem. Stella ma również swoją patronkę – bł. siostrę Marię Stellę (1888-1943), jedną z 11 nazaretanek zamordowanych przez Niemców w Nowogródku w 1943 r. Siostra Stella była przełożoną wspólnoty i autorką pomysłu, żeby siostry ofiarowały życie Bogu za ocalenie mieszkańców miasta i jedynego w okolicy księdza.
+

© Shutterstock