3 / 10
Elżbieta
Hebrajskie imię Elisheba zawiera cząstkę „el”, oznaczającą Boga (skrót od: Elohim), a w całości znaczy: „Bóg moją przysięgą”. Tak miała na imię matka Jana Chrzciciela. Imię było bardzo popularne w europejskich rodzinach królewskich. Do wyboru mamy jeszcze 8 innych świętych i błogosławionych patronek dla Elżbiety.
+

© Shutterstock