5 / 10
Manuela
To imię zostało utworzone jako skrót od Emanueli, które z kolei jest żeńską wersją imienia Emanuel (po hebrajsku: „im-anu-el” – „Bóg z nami”). Było to imię wybrane przez Boga dla Jego Syna, Chrystusa. To symboliczne imię podał prorok Izajasz królowi Achazowi w proroctwie: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwą go imieniem Emanuel”, nazwanym przez teologów protoewangelią i powtórzonym przez św. Mateusza (Mt 1,23) w przekazie o narodzeniu Jezusa. Pan przed swoim wniebowstąpieniem nawiązał do tego imienia, mówiąc: „A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
+

© Shutterstock