Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/10

Anna

Po hebrajsku „hanna” znaczy „łaska” (domyślnie – łaska Boża). Według tradycji tak miała na imię matka Maryi. To imię bywało zapisywane w alfabecie łacińskim na dwa sposoby: jako Anna i Hanna, a z czasem powstały dwa odrębne imiona. W Polsce obecne co najmniej od XIII w.
2/10

Michalina

Zdrobnienie od imienia Michaela, które z kolei jest żeńską wersją imienia Michał (po hebrajsku „mikā-el” znaczy „któż jak Bóg”). Patronem Michaliny może być św. Michał Archanioł albo jedna z dwóch zakonnic: ukraińska grekokatoliczka bł. Jozafata Michalina Hordaszewska (1869-1919 r.) albo Hiszpanka św. Maria Michalina Desmaisieres y López Dicastillo (1809- 1865 r.)
3/10

Elżbieta

Hebrajskie imię Elisheba zawiera cząstkę „el”, oznaczającą Boga (skrót od: Elohim), a w całości znaczy: „Bóg moją przysięgą”. Tak miała na imię matką Jana Chrzciciela. Imię było bardzo popularne w europejskich rodzinach królewskich. Do wyboru mamy jeszcze 8 innych świętych i błogosławionych patronek dla Elżbiety.
4/10

Eleonora

Dwuczłonowe imię składające się z „el” i „or” – światło. Tłumaczymy je jako „Bóg jest moją światłością”. Od niego powstało popularne w krajach anglosaskich imię Nora.
5/10

Manuela

To imię zostało utworzone jako skrót od Emanueli, które z kolei jest żeńską wersją imienia Emanuel (po hebrajsku: „im-anu-el” – „Bóg z nami”). Było to imię wybrane przez Boga dla Jego Syna, Chrystusa. To symboliczne imię podał prorok Izajasz królowi Achazowi w proroctwie: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwą go imieniem Emanuel”, nazwanym przez teologów protoewangelią i powtórzonym przez św. Mateusza (Mt 1,23) w przekazie o narodzeniu Jezusa. Pan przed swoim wniebowstąpieniem nawiązał do tego imienia, mówiąc: „A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
6/10

Joanna

Pochodzi od hebrajskiego imienia Jan (Johhanan), które zawiera element „jo” – skrót od imienia Boga: „Jeho” - „Jahveh”. Podobnie jak męski odpowiednik oznacza „Bóg jest łaskawy”. Najbardziej znane święte patronki dla Joasi to Joanna d’Arc (1411 lub 1412- 1431 r.), Joanna Beretta Molla (1942- 1962 r.) i Joanna de Chantal (1572- 1641 r.).
7/10

Janina

Kolejne imię pochodzące od Jana, ale utworzone nieco później i wyłącznie w językach słowiańskich. Patronką dla Janiny może być błogosławiona siostra serafitka Sancja Szymkowiak (1910-1942 r.), która nosiła to imię przed wstąpieniem od zakonu.
8/10

Józefina

Hebrajskie imię Józef składa się z cząstki „jo”, odnoszącej się do Jahwe, i czasownika „jasaf” – „przymnożyć”, „przydać”, a więc oznacza „niech Bóg pomnoży (dobra)”. Patronki dla małej Józefiny to: Sudanka św. Józefina Bakhita (1868-1947 r.) i francuska zakonnica zamordowana podczas Rewolucji Francuskiej bł. Józefina Leroux (1747-1794 r.). Od imienia Józef pochodzi również imię Józefa.
9/10

Bogumiła

Słowiańskie imię Bogomiła (z czasem przeszło w: Bogumiła), powstałe w czasach pogańskich, pochodzi od dwóch słów: „bog” (bóg, ale również bogactwo) i „miła” (miłość). Oznacza więc kobietę miłą bogom albo bogatą w miłość. Po przyjęciu chrześcijaństwa imiona z cząstką „bog” nie zanikły, tylko zaczęły być odnoszone do jedynego Boga. Patronką dla Bogumiły może być zakonnica ze zgromadzenia niepokalanek Bogumiła Noiszewska, znana jako s. Ewa od Opatrzności (1885-1942) – jedna ze 108 męczenników II wojny światowej.
10/10

Krystyna

Łacińska Christina pochodzi od imienia Christus i oznacza chrześcijankę. Pod tym imieniem znane są dwie męczennice z pierwszych wieków chrześcijaństwa (jedna z nich, Krystyna z Tyru, miała zaledwie 10 lat, kiedy została zamordowana), niemiecka mistyczka z XIII wieku i królowa Neapolu, która zmarła w wieku 24 lat, ale pozostała w pamięci poddanych jako „święta królowa”.