1 / 10
Ludwik. Trudno o bardziej królewskie imię dla chłopca, nieprawdaż? Święty król Ludwik IX (1214-1270) został nazwany z powodu zasług „królem ziemskich królów”. Rządził zręcznie i odważnie, doprowadzając Francję do rozkwitu politycznego i gospodarczego. Zreformował administrację, sądownictwo i gospodarkę, zakazał lichwy i prostytucji. Był mecenasem sztuki i przyczynił się do założenia Sorbony. Żył bardzo pobożnie i skromnie, dużo pokutował, zwalczał herezje, opiekował się zakonami i instytucjami dobroczynnymi, a nawet własnoręcznie usługiwał chorym. Był wzorowym mężem i ojcem kilkanaściorga dzieci. Zorganizował dwie krucjaty, które niestety nie odniosły zamierzonego skutku.
+

© Unsplash | CC0