2 / 10
Dawid. Prorok, poeta i król Dawid jest uznawany za świętego. Żył na przełomie XI i X w. przed Chrystusem. Był pasterzem, kiedy jako młody chłopak został wybrany przez Boga na przyszłego króla Izraela. Został władcą po latach walk (m.in. zabił kamieniem z pasterskiej procy filistyńskiego olbrzyma Goliata) i ukrywania się przed zazdrosnym królem Saulem, który nie chciał oddać korony. Toczył zwycięskie wojny, poszerzał granice królestwa i cieszył się miłością ludu. Przygrywając na lutni śpiewał hymny na cześć Boga (kiedyś mylnie uważano go za autora wszystkich psalmów). Nie ustrzegł się jednak grzechu – cudzołożył z żoną swojego wojownika, a potem zlecił jego zabójstwo. Napomniany przez proroka, uznał publicznie swoją winę i pokutował.
+

© Pexels | CC0