4 / 10
Kazimierz. Św. Kazimierz królewicz (1458-1483) był drugim z sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Chociaż zmarł w wieku zaledwie 26 lat, jego grób w Grodnie (został tam pochowany, bo zmarł podczas podróży z Krakowa do Wilna), stał się wkrótce celem pielgrzymek. Upatrzony przez ojca na następcę i wdrażany do rządzenia, potrafił pogodzić obowiązki publiczne z bogatym życiem duchowym. Prawdopodobnie złożył ślub czystości.
+

© Pexels | CC0