5 / 10
Stefan. Pierwszy król Węgier św. Stefan (ok. 969-1038) przez 41 lat swoich rządów zjednoczył i umocnił państwo po rozbiciu dzielnicowym i stworzył w nim struktury kościelne. Gorliwie szerzył chrześcijaństwo, za co otrzymał od papieża Sylwestra II koronę i tytuł „króla apostolskiego”. Sakramentu bierzmowania – a prawdopodobnie również sakramentu chrztu – udzielił mu św. Wojciech. Stefan zostawił po sobie pamięć mądrego władcy i prawodawcy, który zapewnił swojemu państwu ład i dobrobyt. Miał wielką cześć do Matki Bożej.
+

© Pexels | CC0