7 / 10
Henryk. Postać cesarza niemieckiego św. Henryka II (973-1024) jest przykładem tego, że świętość jest ponad polityką i historią. Henryk był wrogiem młodego państwa polskiego, m.in. stoczył z Bolesławem Chrobrym wojnę o rządy nad plemionami Słowian Nadodrzańskich, w wyniku której cześć ziem znalazła się po niemieckiej stronie granicy. Tworzył biskupstwa, fundował klasztory, wyposażał kościoły, dbał o morale biskupów. Został też królem Włoch i otrzymał z rąk papieża koronę cesarską. Zmarł bezpotomnie, co przypisywano ślubowi czystości, jaki miał złożyć razem z żoną Kunegundą.
+

© Unsplash | CC0