8 / 10
Matylda. Niemiecka cesarzowa św. Matylda Westfalska (895-968) była żoną Henryka I. Część dzieciństwa spędziła w klasztorze benedyktynek, gdzie pokochała modlitwę i służbę Bogu. W wieku 14 lat poślubiła Henryka I Ptasznika, który wkrótce został księciem Saksonii, a potem cesarzem Niemiec. Przeżyła z nim 25 lat w dobrym, pobożnym małżeństwie, urodziła pięcioro dzieci. Hojnie wspierała pobożne dzieła i pomagała ubogim. Po śmierci męża musiała patrzeć na wojnę domową, jaka wybuchła między jej synami. Otto, który wygrał, wyrządził jej wiele przykrości, m.in. oskarżał ją o rozrzutność na cele religijne. Bolesnym ciosem była dla niej śmierć dwóch innych synów i wnuka. W ostatnich latach życia Matylda oddała się wyłącznie modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Codziennie przy swoim stole gościła ubogich, widząc w nich samego Pana Jezusa.
+

© Antonio Petrone - Shutterstock