9 / 10
Krystyna. Bł. Maria Krystyna (1812-1836) była najmłodszą córką księcia Sabaudii. Od wczesnej młodości prowadziła żarliwe życie religijne i rozważała wstąpienie do klasztoru. Ostatecznie jednak zdecydowała się wyjść za mąż, m.in. ze względu na sytuację polityczną w ojczyźnie. Została żoną króla Neapolu Ferdynanda II. Żyła bogobojnie i pomagała potrzebującym. Lud Neapolu nazywał ją „świętą królową”. Zmarła w wieku zaledwie 24 lat, tuż po urodzeniu pierwszego syna.
+

© IrBreeze - Shutterstock