1/10
„Święci byli tym, czym my jesteśmy; trudzili się dla tego samego Boga i dla tych samych cnót, czemuż byśmy nie mieli zrobić tyle, co oni, stosownie do naszego położenia i powołania?” (s. 340).
2/10
„Małomówność, bardzo zalecana przez mędrców starożytnych, nie znaczy, by mówić słów mało, ale by ich nie mówić dużo, a próżnych, nie ilość bowiem, ale jakość słów trzeba mieć na względzie” (s. 242).
3/10
„Dziwactwem jest surowość tak prostacka a nieokrzesana, że ani sobie, ani innym nie pozwala na żaden rodzaj odpoczynku przez rozrywkę lub jakąś zabawę” (s. 243).
4/10
„Ubieraj się dobrze, Filoteo. Nigdy nie noś rzeczy, które na ciebie nie pasują albo są źle dobrane: bo iść między ludzi w stroju, który budzi ich niechęć, to okazywać im lekceważenie” (s. 224).
5/10
„Zwróć uwagę, Filoteo, iż jest rzeczą pewną, że Przenajświętsze Serce Jezusa widziało z drzewa Krzyża twoje serce i kochało je, a tą miłością zdobywało ci wszelkie dobro” (s. 342).
6/10
„Przez ćwiczenie [modlitwę] poranne otwieramy duszę na słońce sprawiedliwości, przez wieczorne zaś zamykamy je przed ciemnościami piekła” (s. 96).
7/10
„Nic nie sprzeciwia się tak miłości, a tym bardziej pobożności, jak wzgarda i poniewieranie bliźniego, a naśmiewanie się i przedrzeźnianie nigdy się bez tej wzgardy nie odbywa i dlatego jest bardzo ciężkim grzechem” (s. 228).
8/10
„Należy bez wątpienia z łagodnością znosić przyjaciela w jego niedoskonałościach; nie należy jednak tych niedoskonałości w nim karmić, a tym bardziej ich podzielać” (s. 212).
9/10
„Odpoczywamy w Bogu, wzdychając ku Niemu, a wzdychamy do Boga, aby w Nim odpocząć” (s. 99).
10/10
„Żony niech pragną tego, żeby ich mężowie byli przeniknięci cukrem pobożności, bo mąż bez pobożności jest zwierzęciem srogim, cierpkim i twardym” (s. 265).