1 / 10
„Święci byli tym, czym my jesteśmy; trudzili się dla tego samego Boga i dla tych samych cnót, czemuż byśmy nie mieli zrobić tyle, co oni, stosownie do naszego położenia i powołania?” (s. 340).
+

© Pexels | CC0