5 / 10
„Zwróć uwagę, Filoteo, iż jest rzeczą pewną, że Przenajświętsze Serce Jezusa widziało z drzewa Krzyża twoje serce i kochało je, a tą miłością zdobywało ci wszelkie dobro” (s. 342).
+

© Pexels | CC0