6 / 10
„Przez ćwiczenie [modlitwę] poranne otwieramy duszę na słońce sprawiedliwości, przez wieczorne zaś zamykamy je przed ciemnościami piekła” (s. 96).
+

© Pexels | CC0