7 / 10
„Nic nie sprzeciwia się tak miłości, a tym bardziej pobożności, jak wzgarda i poniewieranie bliźniego, a naśmiewanie się i przedrzeźnianie nigdy się bez tej wzgardy nie odbywa i dlatego jest bardzo ciężkim grzechem” (s. 228).
+

© Pexels | CC0