1 / 10
Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie
Orientowana na wschód modrzewiowo-jodłowa świątynia zbudowana została pod koniec XV wieku bez użycia gwoździ, jedynie przy wykorzystaniu wzmocnionych kołkami ułożonych na zrąb belek. Od wejścia wrażenie robi zapach drewna. Jeden z najbardziej znanych kościołów południowej Małopolski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO (2003 rok). W 1601 roku dobudowano wieżę kościelną. We wnętrzu nie można przegapić najstarszej zachowanej w Europie polichromii na drewnie, pochodzącej z początku XVI wieku. Prezbiterium jest gotyckie, na nastawie ołtarzowej XVI-wieczny tryptyk. Krucyfiks z 1380 roku jest najstarszym zabytkiem w świątyni. Warto zwrócić uwagę na figurę Chrystusa przy słupie, wyrzeźbionej przez lokalnego twórcę Józefa Janosa.
+

© Marek i Ewa Wojciechowscy/Wikipedia | CC BY-SA 3.0