7 / 10
Kościół św. Anny w Nowym Targu
Według daty zamieszczonej w prezbiterium położonej na wzgórzu świątyni, powstała ona w 1219 roku. Jak głosi legenda, budżet stanowiły łupy zbójów grasujących na Węgrzech. Historycy jednak datują czas budowy kościoła na XV wiek. Wieżę kościelną wieńczy charakterystyczny hełm. Wnętrze jest świadkiem kilku epok: XV- i XVI-wieczne obrazy, ołtarze z późnego baroku i XIX-wieczna polichromia.
+

© Andrzej Otrębski/Wikipedia | CC BY-SA 4.0