10 / 10
Cmentarz Bernardyński
Został założony w 1810 roku. Po cmentarzu na Rossie stanowi największą nekropolię, gdzie spoczywa wiele osób zasłużonych dla Wilna. Można zapalić znicz m.in. na grobach powstańców styczniowych, a także profesorów Uniwersytetu Wileńskiego. Przy okazji nawiedzenia cmentarza warto przejść się po artystycznej dzielnicy Zarzecze, pełnej urokliwych zabudowań.
+

© Foma/Wikipedia | CC BY-SA 3.0