3 / 10
Ostra Brama
Brama miejska wzniesiona w latach 1503-1514. Początkowo obraz Matki Bożej Ostrobramskiej zawieszony był po zewnętrznej stronie bramy. Następnie pod opieką karmelitów został przeniesiony do nowo wybudowanej, drewnianej kaplicy. W 1711 roku kaplica spłonęła, ale obraz ocalał. Z czasem modlący się otrzymywali wiele łask, stąd wokół obrazu znajdują się liczne wota. W czasach zaborów niósł Polakom nadzieję na wolność. Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej został spopularyzowany przez Adama Mickiewicza i inwokację w „Panu Tadeuszu”. Przed obrazem modlił się Jan Paweł II, a także papież Franciszek podczas ostatniej pielgrzymki na Litwę.
+

© Fczarnowski/Wikipedia | CC BY-SA 3.0