6 / 10
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Znajduje się pośród gmachów Uniwersytetu Wileńskiego. Ufundowany przez Władysława Jagiełłę, został konsekrowany w 1427 roku. W świątyni znajdują się m.in. pomniki polskich bohaterów Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki. Zdewastowany po II wojnie światowej, najpierw został przekształcony na magazyn, a w 1963 roku na Muzeum Techniki i Nauki. Na nowo funkcję sakralną zaczął pełnić w 1991 roku. Oprócz kościoła warto przy okazji zwiedzić budynki uniwersytetu, m.in. obserwatorium astronomiczne.
+

© Lestat/Wikipedia | CC BY-SA 3.0