7 / 10
Kościół św. Anny
Na początku pełnił rolę kaplicy przy zespole klasztornym bernardynów. Świątynia została zbudowana w latach 1492-1500 dzięki hojności Aleksandra Jagiellończyka. Legenda głosi, że Napoleon, będąc pod wielkim wrażeniem świątyni, chciał przenieść ją do Paryża. Niedaleko kościoła stoi pomnik Adama Mickiewicza.
+

© Cancre/Wikipedia | CC BY-SA 4.0