8 / 10
Synagoga Chóralna
Świątynia, gdzie modlą się wileńscy Żydzi. Społeczność żydowska od ponad 600 lat związana jest z Wileńszczyzną. Wilno nazywali Jerozolimą Północy. W okresie międzywojennym zamieszkiwało w mieście blisko 50 tys. Żydów, co stanowiło 1/3 wszystkich mieszkańców. Przed rozpoczęciem II wojny światowej funkcjonowało około 100 bożnic i domów modlitwy. Przez dramat Holokaustu ostała się tylko Synagoga Chóralna, z której Niemcy zrobili magazyn leków.
+

© Magister/Wikipedia