9 / 10
Cerkiew św. Ducha
Prawosławna świątynia, która znajduje się nieopodal Ostrej Bramy. Wybudowana w 1597 roku. Najpierw była drewniana, a następnie na jej miejscu w 1638 roku wzniesiono barokową świątynię, którą możemy podziwiać po dziś dzień. Wewnątrz znajduje się kilkanaście XIX-wiecznych obrazów, a także szczątki-relikwie prawosławnych męczenników (Antoniusza, Eustachego i Jana). W słoneczne dni można podziwiać wpadające przez okna kopuły promienie słońca.
+

© Lestat/Wikipedia | CC BY-SA 3.0