Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/10

Katedra wileńska, czyli Bazylika Archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława

Katedra powstała na miejscu pogańskiej świątyni. Pierwszy kościół był drewniany i został wzniesiony w latach 1387-1388. W 1399 roku jednak spłonął. Nową katedrę wzniósł książę Witold. Aktualny kształt kościoła został nadany pod koniec XVIII wieku. We wnętrzu katedry znajdują się groby polskich królów, m.in. Aleksandra Jagiellończyka, Barbary Radziwiłłówny, a także serce Władysława IV Wazy. Na placu przy katedrze można spotkać uczniów polskich szkół, którzy przed balem maturalnym ćwiczą poloneza.


2/10

Góra Trzykrzyska

W XVII wieku na górze postawiono trzy drewniane krzyże, które symbolizowały legendarną, męczeńską śmierć siedmiu franciszkanów. Zakonnicy mieli zostać zamordowani przez pogan. Krzyże uległy naturalnemu zniszczeniu w 1869 roku. Jednak Rosjanie nie wydali zgody na ich odbudowę. W 1916 roku pod niemiecką władzą powstały nowe, żelbetonowe krzyże. Władze komunistyczne w 1951 roku wysadziły je w powietrze. Kolejna odbudowa nastąpiła w 1989 roku. To symboliczne i ważne miejsce przyciąga wielu turystów także dlatego, że ze wzgórza rozciąga się piękny widok na wileńskie Stare Miasto.


3/10

Ostra Brama

Brama miejska wzniesiona w latach 1503-1514. Początkowo obraz Matki Bożej Ostrobramskiej zawieszony był po zewnętrznej stronie bramy. Następnie pod opieką karmelitów został przeniesiony do nowo wybudowanej, drewnianej kaplicy. W 1711 roku kaplica spłonęła, ale obraz ocalał. Z czasem modlący się otrzymywali wiele łask, stąd wokół obrazu znajdują się liczne wota. W czasach zaborów niósł Polakom nadzieję na wolność. Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej został spopularyzowany przez Adama Mickiewicza i inwokację w „Panu Tadeuszu”. Przed obrazem modlił się Jan Paweł II, a także papież Franciszek podczas ostatniej pielgrzymki na Litwę.


4/10

Cmentarz na Rossie

Powstał w 1801 roku. To jedna z najważniejszych polskich nekropolii, które znajdują się poza granicami Rzeczypospolitej. Na Rossie spoczywają m.in. filomaci, Joachim Lelewel czy Eugeniusz Słowacki (ojciec Juliusza). Przed bramą główną spoczywa Maria z Billewiczów Piłsudska. W dniu 12 maja 1935 roku w grobie matki zostało złożone w srebrnej urnie serce Józefa Piłsudskiego. Rossa to wyjątkowe miejsce również ze względu na pagórkowaty teren obrośnięty starodrzewem.


5/10

Kościół św. Teresy

Nawiedzając Ostrą Bramę, warto wstąpić do kościoła św. Teresy, który nazywany jest ostrobramskim. Zbudowany w latach 1635-1650. W świątyni na ścianach i suficie znajdują się liczne freski przedstawiające życie św. Teresy. Zanim serce marszałka Piłsudskiego znalazło się na Rossie, znajdowało się w jednej ze ścian kościoła ostrobramskiego. Msze św. w języku polskim odprawiane są w dni powszednie w godzinach 9.00 i 17.00.


6/10

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

Znajduje się pośród gmachów Uniwersytetu Wileńskiego. Ufundowany przez Władysława Jagiełłę, został konsekrowany w 1427 roku. W świątyni znajdują się m.in. pomniki polskich bohaterów Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki. Zdewastowany po II wojnie światowej, najpierw został przekształcony na magazyn, a w 1963 roku na Muzeum Techniki i Nauki. Na nowo funkcję sakralną zaczął pełnić w 1991 roku. Oprócz kościoła warto przy okazji zwiedzić budynki uniwersytetu, m.in. obserwatorium astronomiczne.


7/10

Kościół św. Anny

Na początku pełnił rolę kaplicy przy zespole klasztornym bernardynów. Świątynia została zbudowana w latach 1492-1500, dzięki hojności Aleksandra Jagiellończyka. Legenda głosi, że Napoleon, będąc pod wielkim wrażeniem świątyni, chciał przenieść ją do Paryża. Niedaleko kościoła stoi pomnik Adama Mickiewicza.


8/10

Synagoga Chóralna

Świątynia, gdzie modlą się wileńscy Żydzi. Społeczność żydowska od ponad 600 lat związana jest z Wileńszczyzną. Wilno nazywali Jerozolimą Północy. W okresie międzywojennym zamieszkiwało w mieście blisko 50 tys. Żydów, co stanowiło 1/3 wszystkich mieszkańców. Przed rozpoczęciem II wojny światowej funkcjonowało około 100 bożnic i domów modlitwy. Przez dramat holocaustu ostała się tylko Synagoga Chóralna, z której Niemcy zrobili magazyn leków.


9/10

Cerkiew św. Ducha

Prawosławna świątynia, która znajduje się nieopodal Ostrej Bramy. Wybudowana w 1597 roku. Najpierw była drewniana, a następnie na jej miejscu w 1638 roku wzniesiono barokową świątynię, którą możemy podziwiać po dziś dzień. Wewnątrz znajduje się kilkanaście XIX-wiecznych obrazów, a także szczątki-relikwie prawosławnych męczenników (Antoniusza, Eustachego i Jana). W słoneczne dni można podziwiać wpadające przez okna kopuły promienie słońca.


10/10

Cmentarz Bernardyński

Został założony w 1810 roku. Po cmentarzu na Rossie stanowi największą nekropolię, gdzie spoczywa wiele osób zasłużonych dla Wilna. Można zapalić znicz m.in. na grobach powstańców styczniowych, a także profesorów Uniwersytetu Wileńskiego. Przy okazji nawiedzenia cmentarza warto przejść się po artystycznej dzielnicy Zarzecze pełnej urokliwych zabudowań.