2 / 9
Św. Katarzyna ze Sieny to mistyczka dominikańska, która żyła w XIV wieku we Włoszech. W 1347 roku, w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymała stygmaty. Swój sekret powierzyła w 1375 roku spowiednikowi Raymondowi Capou. Nikt nie widział jej stygmatów – modliła się, by pozostały niewidzialne.
+

© Wikimedia