8 / 9
Teresa Neumenn – mistyczka ur. w 1898 roku w Baviere w Niemczech. Zaczęła mieć wizje Męki Pańskiej w Wielki Piątek w 1925 roku. Wtedy otrzymała pierwsze stygmaty na rękach i nogach. W 1927 roku, znów podczas Wielkiego Tygodnia, pojawiły się stygmaty na głowie. W 1928 roku, w tym samym okresie doszła rana na ramieniu, a w następnym roku – ślady chłosty. W każdy Wielki Piątek, w trakcie ekstazy krople krwi płynęły po jej twarzy. Umarła w 1962 roku, tysiące osób przyszło uczcić jej pamięć.
+

© Wikimedia