9 / 9
Matka Yvonne-Aimée de Jezus – Yvonne Beauvais (1901-1951), była zakonnicą zgromadzenia Augustynek z Malestroit, którego została przełożoną w 1935 roku. Zreformowała i wzmocniła zgromadzenie, rozwinęła jego działalność szpitalną. Promotorka kultu „Małego króla miłości”, podczas II wojny światowej prowadziła heroiczną działalność, za którą została odznaczona Legią Honorową. Doświadczała niewyjaśnionych zjawisk: miała dar bilokacji, ksenoglosji – mówiła obcymi językami, których nigdy się nie uczyła, przewidywała przyszłość. W każdy piątek cierpiała z powodu stygmatów.
+

© GrandCoq CC / Public Domain