9 / 10
Pan Bóg zajmuje się naszymi sprawami zawsze wtedy, gdy my zajmujemy się Jego sprawami.
+

© Antonio Guillem | Shutterstock