3 / 10
#8 Polska - 33,037 mln katolików
Polska jest krajem, w którym wiara katolicka ma wielkie znaczenie – 85,8 proc. społeczeństwa uważa się za katolików. Kraj, z którego pochodzi św. Jan Paweł II, stara się podążać śladami świętego i uważa go za symbol wiary.
+

© Good Free Photos - Public Domain