4 / 10
#7 Kolumbia - 36 mln katolików
Wiara katolicka pojawiła się w Kolumbii w 1508 roku, pierwsza diecezja została ustanowiona w 1534 roku. Dziś w kraju działają 52 diecezje i ponad 120 organizacji religijnych.
+

© GoodFreePhotos - Public Domain