6 / 10
#5 Włochy - 50,474 mln katolików
Podobnie, jak we Francji, historia Włoch jest silnie związana z Kościołem katolickim – włączając znajdujący się w Rzymie Watykan – serce Kościoła katolickiego.
+

© Wikimedia - 2PI.PL - CC3