2 / 10
9 – Iran
Irańskie społeczeństwo jest regulowane przez prawo islamskie, które bardzo mocno ogranicza prawa chrześcijan oraz ich możliwości na rynku pracy. Iran postrzega chrześcijaństwo jako próbę przejęcia władzy przez Zachód nad islamskim reżimem, zatem przedstawiciele tej religii są szczególnie kontrolowani. Sprawowanie mszy świętych w języku perskim (urzędowym języku Iranu) jest zabronione, a każde nabożeństwo w kościołach odbywa się w nieustannym napięciu i poczuciu, że do środka wtargnąć mogą służby, a zgromadzeni zostaną aresztowani.
+

© Alessandra Siragusa - Shutterstock