5 / 10
6 – Sudan
Sudan funkcjonował jako muzułmańskie państwo wyznaniowe. W ubiegłym roku wielu chrześcijan zostało aresztowanych, a ich kościoły zniszczono. Mnóstwo innych miejsc kultu wciąż oczekuje na liście do wyburzenia. W Sudanie szczególnie źle traktuje się konwertytów, którzy przeszli na chrześcijaństwo z islamu. Do tego stopnia, że świeżo nawróceni chrześcijanie nie wychowują swoich dzieci w wierze, aby te przypadkowo nie wyjawiły informacji o zmianie wiary swoich rodziców.
+

© John Wollwerth - Shutterstock